Místní knihovna Pavlov

Poplatky a služby


   Půjčování knih zdarma

    Internet k dispozici zdarma

    Tiskový výstup z databází 1 strana/2,- Kč

    1. upomínka - 14 dní po výpůjční době - bez poplatku

    2. upomínka - 1 měsíc po výpůjční době - bez poplatku

    3. upomínka - 2 měsíce po výpůjční době - 100,- Kč

    Ztráta nebo poškození dokumentu - cena knihy dle odstavce II.,
          článek 7 knihovního řádu