Místní knihovna Pavlov

O knihovně

Obec Pavlov v okr. Žďár nad Sázavou  leží mezi městy Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí a má 342 obyvatel.  

Místní knihovna Pavlov je umístěna v budově Obecního úřadu v 1. poschodí. (Hlavním vchodem do budovy, po schodech do 1. patra, za kovanou mříží do prava.)

  

Místní knihovna Pavlov byla zaevidována na MK ČR dne 19.12.2002. 

K 1.1.2020 bylo v knihovně registrováno 2.259 knihovních jednotek. Každý rok Obec Pavlov zakoupí ze svého rozpočtu cca 30 nových titulů.

Dále knihovna využívá pro své čtenáře výměnné soubory z Knihovny M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Vypůjčený soubor obsahuje cca 200 knih a je minálně 1x ročně obměňován.

V půjčovní době knihovny je možno využívat veřejný internet.